Titularitat d’aquesta pàgina web

Aquesta pàgina web pertany i és gestionada i explotada per EL PASTORET DE LA SEGARRA SL, amb NIF núm. B25272832 i domicili social al Polígon Industrial Bosc del Ferran s/n, 25270 – Sant Guim de Freixenet (Lleida, Espanya), amb telèfon de contacte +34 97 355 60 39, correu electrònic pastoret@pastoret.com, degudament inscrita al Registre Mercantil de Lleida, al tom 73, foli 82, full LL-1.299, inscripció 2a, i modificada per altres de diverses, de conceptes diversos, inscrites degudament, fent-s’hi per tant remissió a les dades que resultin del Registre.

PASTORET posa a disposició dels usuaris/àries d’Internet aquesta pàgina web, per tal de proporcionar-los informació sobre el negoci, sobre els productes PASTORET i per permetre’n la compra en línia.

Ús d’aquesta pàgina web

L’accés a aquesta pàgina web concedeix a l’usuari/ària una llicència, limitada i no exclusiva, d’accés i ús d’aquesta pàgina web amb fins privats i personals. La navegació per aquesta pàgina web suposa l’acceptació, per part de l’usuari/ària, de les condicions incloses en aquest Avís legal. Si no estàs d’acord amb aquestes condicions, si us plau no accedeixis, naveguis ni facis servir aquesta web.

Tot usuari/ària d’aquesta pàgina web es compromet a:

La connexió a Internet necessària per accedir a aquesta pàgina web i als serveis que li són inherents no correspon a PASTORET, sinó que serà responsabilitat exclusiva de l’usuari/ària, i el cost o despesa que comporti aquesta connexió també serà exclusivament a càrrec de l’usuari/ària.

Tothom qui accedeixi a aquesta pàgina web és conscient que l’accés i la utilització dels seus serveis i continguts es realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat, i que PASTORET queda exonerada de tota responsabilitat derivada d’actuacions d’usuaris/àries de la pàgina web.

Qualsevol usuari/ària que tingui coneixement de la possible il·licitud o il·legalitat d’activitats desenvolupades en relació amb aquesta pàgina web ho comunicarà immediatament a PASTORET a través del formulari de contacte de la web, per correu postal al Polígon Industrial Bosc del Ferran s/n, 25270 – Sant Guim de Freixenet (Lleida, Espanya) o per correu electrònic a l’adreça electrónico pastoret@pastoret.com.

Propietat intel·lectual i industrial

Tot usuari/ària d’aquesta pàgina web és conscient que el contingut i serveis de la web, incloent-hi el disseny, textos, eslògans, icones, domini, programació, presentació, imatges, blogs, il·lustracions, grafismes, gràfics, productes, receptes, continguts audiovisuals o sonors, marques, noms comercials, signes distintius i logotips, pertanyen a PASTORET o, si escau, als seus diferents proveïdors, els quals han autoritzat degudament la seva inclusió en aquesta pàgina web.

Tot usuari/ària d’aquesta pàgina web es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de PASTORET i dels seus proveïdors, i a utilitzar-ne el contingut d’acord amb la legislació aplicable i la bona fe. L’accés a aquesta pàgina web mai no comportarà la cessió, a cap usuari/ària, de cap dret d’explotació, ni llicència, ni expectativa de dret, més enllà de l’inherent al correcte ús personal i privat, limitat i no exclusiu, d’aquesta pàgina web.

Es prohibeix l’ús comercial, la còpia, la reutilització, la difusió, la distribució, la reproducció, la transformació, la traducció, l’adaptació, l’alteració o la manipulació, total o parcial, del contingut d’aquesta pàgina web, llevat en cas que hagi estat autoritzat prèviament, de manera expressa i per escrit per PASTORET. L’incompliment d’aquesta condició serà perseguit davant dels tribunals competents en defensa dels drets legítims de PASTORET.

Funcionament i contingut de la pàgina web.

PASTORET fa servir mitjans raonables perquè el contingut d’aquesta pàgina web sigui correcte i estigui actualitzat. Malgrat tot, PASTORET no ofereix cap garantia pel que fa a l’exactitud, l’exhaustivitat, la integritat, la veracitat, la suficiència, la pertinença i/o l’actualitat de la informació inclosa en aquesta pàgina web, ni tampoc pel que fa a l’absència d’errors o omissions. PASTORET en cap cas no és responsable dels danys i perjudicis que derivin, si escau, de l’ús i funcionament d’aquesta pàgina web.

PASTORET fa tots els esforços que són raonables per preservar el bon funcionament d’aquesta pàgina web. Això no obstant, PASTORET no es responsabilitza de la disponibilitat, del bon funcionament, de la correcta visualització i de la continuïtat d’aquesta web, ni dels serveis que s’hi ofereixen, ni de les eventuals interferències, caigudes de xarxa, suspensions del fluid elèctric, omissions, interrupcions o desconnexions que afectin el funcionament i la continuïtat de la web.

PASTORET es reserva el dret de restringir o d’interrompre, unilateralment i sense necessitat de preavís, l’accessibilitat a aquesta pàgina web en qualsevol moment, quan sigui necessari dur a terme tasques de manteniment, de reparació, d’actualització o de millora, o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció o restricció també es podrà produir per qualsevol causa aliena a l’àmbit de control de PASTORET, cas en què també s’eximirà PASTORET de tota responsabilitat.

En cas que aquesta pàgina web inclogui enllaços o textos d’ancoratge a altres portals d’Internet, PASTORET no durà a terme cap tipus de control sobre aquests portals i continguts, ni assumirà cap responsabilitat pel seu contingut, ni pel que fa a la seva fiabilitat, exhaustivitat, disponibilitat tècnica, qualitat, exactitud, bon funcionament ni veracitat.

Seguretat.

PASTORET fa servir mesures de seguretat raonablement adients, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per detectar la presència de virus, de components nocius i de qualsevol altre element lesiu respecte de la seva pàgina web. Malgrat tot, PASTORET no garanteix la invulnerabilitat d’aquesta pàgina web, ni la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’hi adoptin, ni la inexistència de virus o d’altres elements susceptibles d’alterar els sistemes informàtics, equips, arxius i/o terminals dels usuaris/àries de la web, de manera que PASTORET no serà responsable de cap dany ni perjudici causat per aquests fets o per intromissions il·legítimes de tercers.

Tot usuari/ària que accedeixi i navegui per aquesta pàgina web haurà d’implementar, sota la seva pròpia responsabilitat, les mesures de seguretat de caràcter tècnic necessàries per evitar danys en els seus sistemes informàtics, terminals, equips, arxius, o la pèrdua de dades i el robatori d’informació confidencial, i es compromet a mantenir sistemes actualitzats de detecció de software maliciós i de virus de tota mena, i a disposar de programes i pedaços de seguretat degudament actualitzats amb aquesta finalitat.

PASTORET recomana a tots els usuaris/àries d’aquesta pàgina web que ignorin totes les comunicacions en què se’ls redirigeixi cap a d’altres pàgines web alienes a aquesta i quan se’ls sol·liciti informació personal en nom de PASTORET.

PASTORET fa servir el domini “@pastoret.com” en els seus correus electrònics, per la qual cosa, tot usuari/ària d’aquesta pàgina web ha de desconfiar de qualsevol correu electrònic que digui que s’envia des de PASTORET però que no tingui el domini esmentat.

PASTORET no contactarà mai amb els clients/es ni per telèfon, ni per correu electrònic, ni per qualsevol altre mitjà, per sol·licitar-los que revelin les seves dades bancàries o targeta de crèdit, ni qualsevol altra informació personal sensible en aquest sentit, per la qual cosa, si algú et contacta en aquests termes, abstén-te de respondre i comunica’ns-ho immediatament a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, per correu postal a l’adreça Polígon Industrial Bosc del Ferran s/n, 25270 – Sant Guim de Freixenet (Lleida, Espanya), o per correu electrònic a l’adreça pastoret@pastoret.com, per tal que puguem iniciar les investigacions corresponents.

Agrairem que ens informis de qualsevol comunicació que rebis i que creguis que és sospitosa de ser fraudulenta, a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web o escrivint-nos al Polígon Industrial Bosc del Ferran s/n, 25270 – Sant Guim de Freixenet (Lleida, Espanya), o bé al correu electrònic pastoret@pastoret.com per tal d’iniciar les investigacions corresponents.

Productes PASTORET

Abans de consumir qualsevol producte PASTORET, revisa responsablement la informació sobre els seus ingredients, valor nutricional, al·lèrgens, condicions de conservació i altra informació que hi fa referència, d’acord amb allò que consta a l’etiqueta, en aquesta pàgina web i segons sigui proporcionada per PASTORET. PASTORET aconsella seguir una dieta equilibrada i mantenir un estil de vida saludable.

PASTORET es reserva el dret a modificar, unilateralment i sense necessitat de preavís, els productes PASTORET indicats en aquesta pàgina web.

Dades de caràcter personal

Tot usuari/ària d’aquesta pàgina web pot accedir a la política que s’aplica en el tractament de les dades personals i l’establiment previ de les finalitats a l’apartat Política de Privacitat.

Cookies.

Fem servir cookies pròpies i de tercers, i altres tècniques de rastreig per gestionar, optimitzar, analitzar, facilitar i personalitzar la navegació en aquesta pàgina web. Si vols més informació sobre com fem servir les cookies, pots consultar la nostra Política de Cookies. Pots acceptar totes les cookies clicant a “Acceptar-les totes”; deshabilitar-les fent clic a “Rebutjar-les”, o configurar-les activant-les o desactivant-les a “Configurar Cookies”.

Actualització de l’Avís legal

PASTORET es reserva el dret de modificar i d’actualitzar, unilateralment i sense necessitat de preavís, el contingut d’aquest Avís legal i la configuració i presentació d’aquesta pàgina web, per això es recomana que el revisis cada vegada que hi accedeixis per estar ben informat/ada sobre el tema.

Per a qualsevol dubte, comentari, incidència o suggeriment relacionat amb aquest Avís legal, ens pots escriure a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, per correu postal al Polígon Industrial Bosc del Ferran s/n, 25270 – Sant Guim de Freixenet (Lleida, Espanya), o per correu electrònic a l’adreça pastoret@pastoret.com.